Fysiotherapie praktijk Doortast te Leiden

Vandaag bellen = morgen terecht

Bel jij ons vandaag nog om een afspraak met jouw fysio te maken ?

Tel: 071 523 01 85         Mob: 06 185 36 633         of klik hier

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich bezig houdt met het behandelen van problemen in het bewegen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Problemen in het bewegend functioneren kunnen de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden.
Wanneer een kind vastloopt of wanneer sprake is van een vertraagde motorische ontwikkeling kan de kinderfysiotherapeut hulp bieden om deze ontwikkeling soepeler te laten verlopen.

Werkwijze

U kunt bij de kinderfysiotherapeut terecht met een verwijzing van een specialist of op eigen initiatief zonder verwijzing.  Nadat u zich heeft aangemeld vind een intake plaats, waarin middels een gesprek zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht wat de hulpvraag is van u en uw kind. Hierna vind onderzoek plaats. Het onderzoek bestaat uit een motorische observatie en een lichamelijk onderzoek. Er wordt ook gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen die de motorische ontwikkeling in kaart brengen waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en klachten van uw kind. Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld in samenspraak met u.

Welke kinderen komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie?

– Er is sprake van een motorische ontwikkelingsachterstand of een afwijkende motoriek of het gebied van de grove, fijne of schrijfmotoriek
– Er is sprake van een voorkeurshouding bij baby’s
– Er is sprake van bewegingsangst
– Er is sprake van inspanningsgerelateerde klachten ten gevolge van bijvoorbeeld astma, hyperventilatie of inactiviteit
– Er is sprake van pijnklachten en/of orthopedische klachten ten gevolge van bijvoorbeeld groei of sportblessures
– Er is sprake van een aangeboren of verworven aandoening of syndroom op orthopedisch of neurologisch gebied zoals bijvoorbeeld Erbse Parese, syndroom van Down, klompvoeten

Wilt u meer weten over de kinderfysiotherapie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mij via 071-5230185 of nora@doortast.nl.
Ik zie u graag in de praktijk.

Mijn passie ligt bij het werken met kinderen die ik verder kan helpen in hun (lichamelijke) ontwikkeling. Wilt u samen met uw kind kennis maken, bel mij dan snel op 071-5230185 of mail naar info@doortast.nl

 

Nora Sanders, kinderfysiotherapeut bij Doortast

Doortast, praktijk voor fysiotherapie